KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00566 KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 5 995 328 FORINT A támogatás intenzitása: 100% Finanszírozó alap: Európai Szociális Alap A projekt részletes bemutatása 1. Célcsoport, fejlesztési terület bemutatása Tunyogmatolcs hivatala egy 2522 fős települést szolgál ki biztosítva a lakosság számára a helyi hozzáférést bizonyos államigazgatási ügyekhez. A település Polgármesteri Hivatalában történik ügyintézés, illetve a köztisztviselők a településen dolgoznak a ügyviteli rendszerekben. A célcsoportunkba beszerzett eszközöket használó köztisztviselő felhasználók, illetve az eszközökön futtatott szoftverekkel minőségi kiszolgáláshoz jutott helyi lakosok tartoznak. 2. Cél Pályázatunk célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése helyi szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával 3. Tervezett tevékenységek: 3.1. Előkészítés: informatikai rendszer előzetes auditja szaktanácsadó bevonásával , a fejlesztési irányok meghatározása, a támogatási konstrukciók vizsgálata, projektgenerálás 3.2. Szakmai megvalósítás 3.2.1. Eszközbeszerzés Ennek során Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése történik meg a szükségletek kielégítése mértékében 3.2.2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása Az ASP központhoz történő rendszer csatlakozás esetén, azzal összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul meg. 3.2.3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése. 3.2.4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felülvizsgáljuk a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meghatározzuk a jogosultak körét, illetve a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez. adatmigráció: A csatlakozási folyamat során a korábbi nyilvántartásainkból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migráljuk az adatainkat. 3.2.5. Az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon történő részvétel biztosítása 3.2.6. Tesztelés, élesítés Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat. 3.2.7. Projektmenedzsment Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában. 3.2.8. Horizontális követelmények teljesítése 3.2.9. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket Önkormányzatunk IT eszközállománya elavult, a modern rendszerek futtatására mind minőségi , mind mennyiségi szinten alkalmatlan. A vállalt tevékenységeket a rendeletesünkre álló belső illetve külső szakértő szervezetek bevonásával valósítjuk meg a legmagasabb minőség elérése érdekében. A tervezett beszerzések tekintetében közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn.
T unyogmatolcs
© Tunyogmatolcs.hu
Design by tunyogmatolcs.hu