KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT. GYEREKESÉLY PROGRAMOK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK KIALAKÍTÁSA TUNYOGMATOLCSON VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 14,97 MILLIÓ FORINT A támogatás intenzitása: 100% A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.07.31. Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-2.1.2-16-2018-00108 Tunyogmatolcs Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése az EFOP 1.4.3-16 felhívás Biztos Kezdet Gyerekház megvalósításának indításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása elsősorban meglévő közösségi terek átalakítása és berendezése érdekében. Ennek eredményeként a kisgyerekes családok férnek majd hozzá a minőségi koragyerekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz a gyerekek sikeres óvoda, iskolai, valamint családjuk, elsősorban a 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik. Az Önkormányzat által megnyert “EFOP-1.4.3-Biztos Kezdet Ház létrehozása Tunyogmatolcs községben” tárgyú pályázat ideiglenes helyszínen valósul meg, így jelen pályázat keretében az érintett épület felújítása, korszerűsítése valósul meg. A projekt keretében a Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységeknek megfelelően megvalósítandó tevékenységek: - Épületek korszerűsítése, bővítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása - A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök ( hardver és szoftver ). 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: - Projek előkészítés - Projektmenedzsment - Tájékoztató és nyilvánosság biztosítása A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt teljes időtartama alatt biztosítja a Felhívásban előírtaknak megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzser és pénzügyi vezető rendelkezésre állását, akinek munnkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. Foglalkoztatásuk munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében történik. A személyi és infrastrukturális feltételek a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet Biztos Kezdet Gyerekházakra vonatkozó szabályai szerint kerülnek kialakításra. A projekt tervezése és megvalósítása során a kedvezményezett a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területena védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőségeket legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A támogatást igénylő rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, mely a támogatási kérelem bencsatolásra került. A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A Gyerekház a fejlesztést követően a megfelelő feltételeknek való megfelelés esetén szolgáltatói bejegyzésre kerül, amely alapján hazai működési támogatásban részesülhet a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei értelmében, amivel biztosítható fenntarthatósága.
T unyogmatolcs
© Tunyogmatolcs.hu
Design by tunyogmatolcs.hu