Főoldal Főoldal Projekt információ Projekt információ Aktuális események Aktuális események Sajtóinformáció Sajtóinformáció Kapcsolat Kapcsolat Galéria Galéria Tunyogmatolcs
Aktuális események
Aktuális események  2013. augusztus 8. A kivitelezési munkák befejeződtek A Kivitelező a meghatározott határidő előtt teljesítette a vállalt feladatait, ezért 2013. július  31.-én az építési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása és üzembehelyezése megtörtént. A kivitelezés során megépült 2246 m burkolt meder, 396 m zárt vezeték, 6 db akna.  A projekt megvalósításával nő a település környezetbiztonsága, javul a felszíni vizek minősége.  A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák fejlesztésével a lehullott csapadékvíz  rendezetten s kártétel nélkül kerül elvezetésre, ez által csökken a valószínűsíthető vízkárok  száma. 2013.06.28. – A kivitelezési munkák jó ütemben haladnak.  A 2013.05.14.-i időponttól a mai napig terjedő időszakban Generálkivitelező folyamatosan  végezte az Arany J. u., Móricz Zs. u., Váci M. u., Petőfi u., Liszt F. u. Rákóczi F. u., Szamosköz  településrészek nyílt burkolt, illetve földmedrű csatornaszakaszainak a kivitelezését és az ezek  részét képező kapubejárók újjáépítését és rekonstrukcióját. Az eltelt időszakban elhelyezésre  került a tervezett 2 db iszap és olajfogó műtárgy 1 zsilipakna és 1 csapadékvíz átemelő  betonszerkezete. A műtárgyak komplettírozása folyamatban van, az elhelyezési területek és  azok környékének rendezése folyamatos. A beruházás teljes befejezésének várható időpontja július 30. 2013. május 14. – A tényleges munkakezdés 2013. áprilisában megkezdődött. A tényleges munkakezdés ideje: 2013.04.10. Jelenleg a Liszt F. utcai kétoldali nyílt burkolt csatorna és áteresz építések vannak folyamatban.  A csatorna burkolat teljes hosszúságban történő kiépítését követően a kétoldali padkarendezés és rézsűfal füvesítés munkálataival az elkészült szakaszok, használható, feladatuk teljesítésére  alkalmas állapotba kerülnek. A terület teljes víztelenítésének biztosítására az építés során  igénybe vett szilárd anyagú útfelület rendezésére is sor kerül. 2013. január 30. Aláírásra került a Vállalkozói szerződés A belvízcsatorna-hálózat generál kivitelezéséhez szükséges vállalkozói szerződést 2013. január 30.-án írta alá Soltész Bertalan Tunyogmatolcs Község polgármestere (mint Megrendelő) és a  CZELL-GÉP Kft ügyvezető igazgatója Czellár Lajos (mint Vállalkozó).  2013. február 05. - kitűzésre került a munkaterület átadás-átvételi eljárás  Az aláírt generál vállalkozási szerződés aláírása után a Beruházó Önkormányzat a  "Tunyogmatolcs belterületi vízrendezése III. ütem" kivitelezésére vonatkozó munkaterületet a  kiviteli terv készítéséhez, (a tervek jóváhagyása után) a kivitelezési munka végzéséhez átadta. A kiviteli tervek elkészítésének határideje 2013. február vége. 
Aktuális események Aktuális események