Biztos Kezdet Gyerekház
Tunyogmatolcson   a   Biztos   Kezdet   Gyerekház   2018.   júliusában   kezdte   meg   működését.   A   Biztos   Kezdet Gyerekház   szolgáltatásait   a   0-5   éves   korú   nem   óvodás   gyermek   illetve   szülője   veheti   igénybe.   A   kötelező óvodáztatás   kezdetének   módosításával   a   Biztos   Kezdet   Gyerekház   elsősorban   a   3   év   alatti   gyerekekre koncentrál, hiszen egyik célja az óvodára való felkészülés támogatása.
A   Gyerekház   elsődleges   célja   a   képességfejlődés   segítése,   a   kisgyermeket   nevelő   szülő   minél   korábbi szakszerű    támogatása.    A    gyermek    a    születés    pillanatától,    vagy    már    azt    megelőzően    is    fejleszthető, támogatható.   A   szülő   feladata,   hogy   ezt   ösztönös   megérzései   mellett,   tudatosan   is   megtegye.   Ennek alapja    a    gyerekekkel    való    bánásmód    érzelmi    és    értelmi    támogatása.    A    Biztos    Kezdet        gyerekházak esetében    kiemelkedően    nagy    hangsúlyt    kap    a    szülők    bevonása    és    a    velük    való    együttműködés.    A Gyerekház   biztosítja   a   változatos   tevékenységekhez   szükséges   játékokat   és   anyagokat,   elérhetővé   teszik   a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet.
EFOP-1.4.3-16-2017-00122